Jose Gómez Farrús
  • Head Coach de Competició i Alt Rendiment de Topten Tennis.
  • Monitor Nacional de la Federació Catalana de Tennis.
  • Entrenador i director en escoles de tennis ( Barcelona).