JESÚS DELGADO PORTET
  • Instructor provincial de la Federació Catalana de Tennis
  • Monitor d’escola base, escola juvenil i grup de competició