CARLES SARQUELLA RIERA
  • Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
  • Instructor provincial de la Federació Catalana de Tennis
  • Preparador físic d’escola base i grup de competició
  • Monitor de mini tennis, escola base i escola juvenil