COPA SINCE 90 TOPTEN TENNIS CLUB

A partir del dissabte 20 de febrer i durant 5 caps de setmana organitzarem en el nostre club varies proves del circuit Monty Copa Since 90. Aquests tornejos es juguen en un sol dia i són classificatoris per al Màster Catalunya i Màster Internacional. Cada dissabte es disputarà una categoria diferent.

Aquests tornejos són puntuables per al ranking nacional espanyol i per al ranking internacional UTR, que és un sistema de classificació global que puntua a tots els jugad@rs del món en una sola escala de 16 punts (amb dos decimals) independentment de l’edat, el sexe o la nacionalitat. Aquest ranking és el que utilitzen les universitats americanes per concedir beques.

Per consultes podeu contactar per email:  toptentennis@gmal.com o telèfon 629782166.

Inscripcions a la plataforma de la FCT.